Świadectwa energetyczne

Dyrektywa w sprawie charakterystyki charakterystyki energetycznej budynków to olbrzymi krok w stronę oszczędności energii.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi. Budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2(tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety) Dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczony przy głównym wejściu. Budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja) Mieszkanie Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy)

Budynki zwolnione z posiadania świadectwa

Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Budynki kultu religijnego Budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce lub 2 lata w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane Budynku niemieszkalne służące gospodarce rolnej Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2 tzw. lofty

Jeśli chcesz otrzymać rzetelne świadectwo charakterystyki energetycznej jak również dowiedzieć się więcej na temat oszczędności energetycznej skontaktuj się z nami