Akademia Sztuki w Szczecinie

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
16 czerwca 2016
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “KRAKUS” W KRAKOWIE
29 czerwca 2016
Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin

zaświadcza że:

Pan Piotr Gola reprezentujący firmę:

GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

Wykonał audyt energetyczny budynku Akademii Sztuki przy ul. Grodzkiej 50/Kuśnierskiej w Szczecinie

Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Powierzchnia użytkowa obiektu: 1 790,70m2

Prace wykonane zostały terminowo i bez zastrzeżeń. Jakość wykonanych robót oceniono na bardzo dobrą