SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “KRAKUS” W KRAKOWIE

Akademia Sztuki w Szczecinie
29 czerwca 2016
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
29 czerwca 2016
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “KRAKUS” W KRAKOWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “KRAKUS”

W KRAKOWIE

Ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków

zaświadcza, że firma:

GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków…

wykonała okresowe przeglądy (roczne) stanu technicznego budynków znajdujących się w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „KRAKUS” w Krakowie

Kontrola objęła łącznie :

36 budynków w tym 2 hydrofornie, 2 pawilony handlowe i 32 budynków mieszkalnych

Prace wykonane zostały terminowo i bez zastrzeżeń. Jakość wykonanych robót oceniono na bardzo dobrą