Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
8 czerwca 2016
Akademia Sztuki w Szczecinie
29 czerwca 2016
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-008 Kraków, ul. św. Anny 12

reprezentujący firmę: „GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

Wykonał: Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków UJ CM zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i Medycznej 9 w Krakowie

 

  • Umowa nr 141.2710.55.2016. z dnia 21.03.2016
  • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytów energetycznych oraz inwentaryzacji na potrzeby audytu energetycznego
  • okres wykonywania prac: marzec-kwiecień 2016r..
  • miejsce wykonywania: Kraków
  • Budynek przy ul. Medycznej 9 kubatura ogrzewana: 58 300,70 m3 , powierzchnia ogrzewana: 18 939,35 m2
  • Budynek przy ul. Czystej 18 kubatura ogrzewana: 8 773,30 m 3 powierzchnia ogrzewana: 2 311,00 m 2
  • Kwota realizacji:

Opracowane audyty energetyczne oraz program funkcjonalno-użytkowy dotyczył budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Prace wykonane zostały terminowo i bez zastrzeżeń. Jakość wykonanych robót oceniono na bardzo dobrą.

 

 


Wszystkie referencje