Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “KRAKUS” W KRAKOWIE
29 czerwca 2016
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
29 czerwca 2016
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

zaświadcza że:

Pan Piotr Gola reprezentujący firmę:

GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

Wykonał następujące audyty energetyczne budynków UMCS w Lublinie:

  • Budynek Wydziału Humanistyki pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A w Lublinie

  • Powierzchnia użytkowa: 4911,20m2

  • Budynek Wydziału Kultury Fizycznej ul. Langiewicza 22 w Lublinie

  • Powierzchnia użytkowa: 3719,78 m2

Prace wykonane zostały terminowo i bez zastrzeżeń. Jakość wykonanych robót oceniono na bardzo dobrą.

Dla powyższych audytów wykonano również:

– obliczenie ilości stopniodni

– efekt ekologiczny

Wiedza i doświadczenie firmy GOLTECH umożliwiły złożenie wniosków o dofinansowanie z programu „System Zielonych Inwestycji – GIS”