Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
29 czerwca 2016
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

zaświadcza że:

Pan Piotr Gola

reprezentujący firmę:

GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

Wykonał audyt energetyczny budynku gimnazjum nr 14 przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie

Prace wykonane zostały terminowo i bez zastrzeżeń. Jakość wykonanych robót oceniono na bardzo dobrą.