Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
16 czerwca 2016
Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

zaświadcza że: Pan Piotr Gola

reprezentujący firmę: „GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

Wykonał:

 • Umowa nr ZEO-Dr.2/165/VI/P38/2014 z dn. 30-05-2014r.
 • Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budynku użyteczności publicznej
 • okres wykonywania prac: maj-czerwiec 2014r..
 • miejsce wykonywania: Kraków
 • Umowa nr ZEO-Dr.1/28/VII-1.2/2014  z dn. 02-05-2014r
 • Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budynku użyteczności publicznej
 • okres wykonywania prac: maj 2014r..
 • miejsce wykonywania: Kraków
 • Umowa nr ZEO-Dr.1/62/VII-1.7/2014 z dn. 02-09-2014r.
 • Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem robót budynku użyteczności publicznej
 • okres wykonywania prac: wrzesień 2014r..
 • miejsce wykonywania: Kraków

Opracowane audyty energetyczne oraz projekty budowlano-wykonawcze  dotyczyły budynków użyteczności publicznej tj. Szkół podstawowych i Przedszkola.
Prace wykonane zostały terminowo i bez zastrzeżeń. Jakość wykonanych robót oceniono na bardzo dobrą.

Wszystkie referencje