INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OCHOTNICA DOLNA

ANALIZY ENERGETYCZNE

 

Na zlecenie Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nasza firma wykona analizy energetyczne dotyczące instalacji fotowoltaicznych w państwa domach.

Analiza składała się będzie z inwentaryzacji terenowej.
Nasi Audytorzy przeprowadzą z państwem krótką ankietę dotyczącą charakterystyki Państwa budynku oraz sposobu użytkowania ciepłej wody użytkowej.

Prosimy o przygotowanie takich danych:
Zużycie energii elektrycznej za pełny rok – dane dostępne na fakturach
Moc przyłączeniowa do budynku, dot. energii elektrycznej

Inwentaryzacja zajmie ok.30 min. Termin wykonywania inwentaryzacji od 06.11.2017-10.11.2017. W razie konieczności zostanie ustalony indywidualnie inny termin wizyty audytora

Nasi audytorzy będą umawiać się z Państwem indywidualnie. W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio do:

Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna – Piotr Gola tel. 535 334 337

Ochotnica Górna, Tylmanowa – Igor Kornaś tel. 604 555 629

Ze strony Urzędu Gminy informacji udziela P. Sławomir Barnaś te. 18 2620932

“Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii elektrycznej” w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Dofinansowanie instalacji wynosi 60% jej wartości pozostałe 40% pokrywa mieszkaniec.