Program Funkcjonalno-Użytkowy nierozłącznym partnerem przy głębokiej termomodernizacji

W ramach programów wspierających dofinansowanie termomodernizacji budynków w systemie Zaprojektuj i wybuduj należy wykonać PFU czyli program funkcjonalno-użytkowy.
Dokument sporządzany jest zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.