Notice: Constant WP_MAX_MEMORY_LIMIT already defined in /home/users/goltech/public_html/goltechpl/wp-config.php on line 94
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - Goltech Usługi Inżynierskie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Program Funkcjonalno-Użytkowy nierozłącznym partnerem przy głębokiej termomodernizacji

W ramach programów wspierających dofinansowanie termomodernizacji budynków w systemie Zaprojektuj i wybuduj należy wykonać PFU czyli program funkcjonalno-użytkowy.
Dokument sporządzany jest zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.