Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie


Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

zaświadcza że:

Pan Piotr Gola

reprezentujący firmę:

GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

(więcej…)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin

zaświadcza że:

Pan Piotr Gola reprezentujący firmę:

GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

(więcej…)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRAKUS"


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRAKUS"

W KRAKOWIE

Ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków

zaświadcza, że firma:

GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków...

(więcej…)

Akademia Sztuki w Szczecinie


Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin

zaświadcza że:

Pan Piotr Gola reprezentujący firmę:

GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

Wykonał audyt energetyczny budynku Akademii Sztuki przy ul. Grodzkiej 50/Kuśnierskiej w Szczecinie

(więcej…)

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-008 Kraków, ul. św. Anny 12

reprezentujący firmę: „GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

Wykonał: Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków UJ CM zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i Medycznej 9 w Krakowie  

(więcej…)

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków


Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

zaświadcza że: Pan Piotr Gola

reprezentujący firmę: „GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

(więcej…)