Notice: Constant WP_MAX_MEMORY_LIMIT already defined in /home/users/goltech/public_html/goltechpl/wp-config.php on line 94
AUDYT OŚWIETLENIOWY - Goltech Usługi Inżynierskie

AUDYT OŚWIETLENIOWY

W ramach głębokiej termomodernizacji można również wykonać modernizację wewnętrznej instalacji oświetleniowej

Audyt oświetleniowy zawiera inwentaryzację istniejącego stanu systemu oświetlenia a następnie wskazuje możliwości poprawy i prognozowane efekty zmniejszenia zużycia energii zarówno pod względem technicznym i ekonomicznym
  • PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
  • PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar natężenia oświetlenia,
AUDYT OŚWIETLENIOWY