INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Wykonujemy inwentaryzacje budowlane na potrzeby wyodrębnienia lokali.


Inwentaryzację wykonujemy najczęściej w przypadku planowanych remontów, przebudowy ale taka dokumentacja potrzebna będzie również do innych celów. W przypadku remontu starego domu gdy nie mamy oryginalnego projektu budowlanego inwentaryzacja jest obowiązkowa, bez niej nie będziemy w stanie zrealizować danej inwestycji.

Bardzo często przy opracowaniu świadectw charakterystyki energetycznej również sporządzamy taką dokumentację.