Termomodernizacja budynków to zespół przedsięwzięć poprawiających ich efektywność energetyczną, już nikt w dzisiejszych czasach nie ogranicza się tylko do zwykłego docieplenia budynku styropianem, bardzo często natomiast wykonuje się tzw. „głęboką termomodernizację” która zawiera w sobie wszystkie możliwe sposoby poprawy budynku pod względem energetycznym niestety pociąga ona też za sobą zwiększone koszty inwestycji dlatego warto zainteresować się programami wsparcia zarówno dla osób fizycznych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz organów państwowych czy samorządowych.


Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa dokumentację aplikacyjną do danego dofinansowania.

Większość programów wsparcia to rodzaj konkursu gdzie zawartość merytoryczna wniosku jak i jego załączników ma ogromne znaczenie, dlatego ważne jest aby autor wniosku posiadał stosowne doświadczenie. Na naszych stronach znajdą Państwo informację o tym jak nasze opracowania uzyskały pozytywne oceny w poszczególnych jednostkach finansujących termomodernizację zaczynając od Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a skończywszy na Funduszach Norweskich czy Szwajcarskich.


Poniżej znajdą Państwo poszczególne programy oferujące wsparcie procesu termomodernizacji budynków nie tylko pod względem zastosowania materiałów izolacyjnych ale również finansujących źródła oze (fotowoltaika, pompy ciepła) pozwalające ograniczyć niską emisję i zużycie energii w budynkach.

20 stycznia 2018

Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Aktualizacja: 15 czerwca 2018 – szkolenie z zakresu działania 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa, link do zgłoszenia udziału w szkoleniu https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-w-krakowie-dla-wnioskodawcow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-poddzialanie-4-2-eko-przedsiebiorstwa Nasi eksperci […]