Program RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

WFOŚiGW
5 lipca 2016
Jawor – termomodernizacja budynków jednorodzinnych
16 lipca 2016
Program RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Program RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Celem programu obsługiwanego przez NFOŚiGW jest redukcja niskiej emisji a więc zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych.

Nawet 40% dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych

Aby otrzymać maksymalny poziom dofinansowania należy wykonać np. docieplenie ścian oraz dachu wraz z modernizacją stolarki okiennej.

Operator programu przygotował swego rodzaju drogę postępowania w kolejności wykonywanych pracach która wygląda następująco:

schemat

Aby móc aplikować o dofinansowanie należy przygotować dokumentację techniczną wg. Wymagań NFOŚiGW. Przygotowanie takiej dokumentacji jest kosztem kwalifikowanych.

Ocena energetyczna budynku przed realizacją przedsięwzięcia

Dokumentacja którą należy przygotować a jest to uproszczony „audyt energetyczny” budynku jednorodzinnego jest wykonywany przez naszych ekspertów w ciągu kilku dni.

1-COLLAGE (1)

Pierwszym etapem naszej pracy to wizja lokalna obiektu, pomiary inwentaryzacyjne a następnie kompleksowe obliczenia dla wszystkich możliwych modernizacji w programie. Beneficjent będzie mógł wybrać spośród ocenionych i zaproponowanych do modernizacji poszczególnych elementów zgodnie z kolejnością działań. Nie trzeba wykonywać wszystkich propozycji modernizacji zawartych w dokumencie „Ocena energetyczna budynku przed realizacją przedsięwzięcia”

Finansowane są następujące prace remontowe:

Grupa I. Prace termoizolacyjne

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • Ocieplenie dachu / stropodachu;
 • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
 • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

 • Instalacja kotła kondensacyjnego;
 • Instalacja węzła cieplnego;
 • Instalacja kotła na biomasę;
 • Instalacja pompy ciepła;
 • Instalacja kolektorów słonecznych.

Wymagania techniczne Program RYŚ

styropian

Ocieplenie ścian zewnętrznych U ≤ 0.20 [W/(m2 x K)]

Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami U ≤ 0.15 [W/(m2 x K)]

Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą U ≤ 0.30 [W/(m2 x K)]

Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej

 • okna: U ≤ 0,90 [W/(m2 x K)]
 • drzwi zewnętrzne i/lub drzwi garażowe: U ≤ 1,3 [W/(m2 x K)]

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

 • sprawność odzysku ciepła: η ≥ 85%

Instalacja kotła kondensacyjnego nominalna sprawność: η ≥ 102%

Instalacja węzła cieplnego nominalna sprawność: 8 η ≥ 98%

 

Pogram ma być realizowany w latach 2015-2023, a budżet pilotażu programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje) na lata 2015-2020 z możliwością zawierania umów kredytu lub pożyczek wraz z dotacją do 2017 r.