BADANIE SZCZELNOŚCI BUDYNKU

W domach pasywnych i energooszczędnych bardzo ważna jest szczelność zewnętrzna budynku.Test szczelności a dokładniej test szczelności budynku budynku wykonuje się urządzeniem mocowanym w drzwiach lub otworach okiennych, urządzenie to posiada wentylator który usuwa powietrze z budynku aż do uzyskania podciśnienia o wartości 50 Pa, dzięki podciśnieniu jesteśmy w stanie wykryć napływ powietrza z zewnątrz do budynku a najważniejsze że w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie wskazań to miejsce.

Wykonanie testu szczelności budynku jest rzeczą obowiązkową przy staraniu się o dotację/dofinansowanie domu energooszczędnego lub pasywnego z NFOŚiGW. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do weryfikacji określone w wytycznych do programu dofinansowania z NFOŚiGW.