Po co mi ten test szczelności?

Jak przygotować dokumentację? – Dofinansowanie termomodernizacji
25 czerwca 2016
A dlaczego nie GWC?
25 czerwca 2016
Po co mi ten test szczelności?
Dla niektórych nie będzie nowością iż w nieszczelnych domach utrzymać odpowiedni komfort cieplny jest bardzo trudno. Podgrzewane powietrze migruje przez nieszczelności w osłonie naszego budynku i zwyczajnie ucieka nam w atmosferę. Takich nieszczelności chwielibyśmy uniknąć na etapie budowania obiektu, niestety w praktyce zawsze pojawiają się jakieś niekontrolowane nieszczelności. Do lokalizacji owych nieszczelności, a także do zbadania ich wielkości służy urządzenie blower door test.
Problem nieszczelnych domów polega na braku możliwości utrzymania w nich odpowiedniej temperatury. Jedynym miarodajnym badaniem wykrywającym nieszczelności jest wykonanie testu szczelności.

Urządzenie wygląda dosyć niepozornie. W jego skład wchodzi:

  • rozsuwany stelaż do wypełnienia miejsca instalacji urządzenia. Urządzenie lokuje się w drzwiach zewnętrznych
  • dmuchawa (wentylatora) o zmiennej prędkości
  • manometry do pomiaru różnicy ciśnienia pomiędzy strefą zewnętrzną a wewnętrzną (zazwyczaj jest to programator spełniający również funkcję regulatora prędkości wentylatora)
Przed wykonaniem badania Aby poprawnie wykonać badanie szczelności powietrznej należy:
  • Zamknąć wszystkie okna i drzwi zewnętrzne
  • Otworzyć drzwi wewnętrzne aby umożliwić swobodny przepływ powietrza wewnątrz budynku
  • Zamknąć kanały wentylacyjne, przewody odkurzaczy podłogowych etc.
  • Zamknąć drzwi szklane kominkowe, zamknąć dopływ powietrza do kominka

Badanie szczelności budynku

 
Wraz z urządzeniem dostarczany jest program komputerowy który przeprowadza analizę testu szczelności, dlatego niezbędny jest na miejscu laptop.
Sam test trwa ok 10 min przy podciśnieniu i ok 10 min przy nadciśnieniu (raz wtłaczamy powietrze do budynku a drugi raz je odsysamy).
Po ok 20 minutach próbkowania otrzymujemy raport z przeprowadzonego badania.
Warto zobaczyć:
Zobacz film z testu szczelności

Zobacz film jak wygląda badanie szczelności powietrznej budynku

Interpretacja wyników testu jak również ocena poprawy osłony zewnętrznej budynku czy wskazanie miejsc nieszczelności należą do obowiązków audytora przeprowadzającego test, aby otrzymać w pełni wyczerpującą ekspertyzę szczelności należy wybierać osoby z odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą.

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące szczelności powietrznej określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , którego fragment przywołany został poniżej:(…)”2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.2. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m3 /(m · h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3 /(m2·h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3 /(m·h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2·h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi.

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi: 1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h; 2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h;

2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.”(…)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdefiniował własne poziomy szczelności, których osiągnięcie jest konieczne do otrzymania dofinansowania do budowy domów energooszczędnych i pasywnych: budynki energooszczędne n50 <= 1 h-1 ( standard NF40 ) budynki pasywne n50 <= 0,6 h-1 ( standard NF15 ) Podsumowując, testy szczelności według aktualnych przepisów prawnych są w Polsce nieobowiązkowe. Na koniec należy wspomnieć iż badanie szczelności powietrznej jest jedyną oceną która jednoznacznie odpowiada na pytania czy mamy do czynienia z budynkiem pasywnym, energooszczędnym

Wykonanie testu blower door w Polsce jest dobrowolne. 

Kamery termowizyjne znają prawie wszyscy, wiedzą co to jest i jak się z niej korzysta, nieliczni natomiast słyszeli coś na temat szczelności budynku