Jak przygotować dokumentację? – Dofinansowanie termomodernizacji

Regionalny Program Operacyjny Małopolska
25 czerwca 2016
Po co mi ten test szczelności?
25 czerwca 2016
Jak przygotować dokumentację? – Dofinansowanie termomodernizacji

W dofinansowaniach wszystko się musi zgadzać, nawet słynne 50 groszy….

Tak samo jest z dokumentacją techniczną która zazwyczaj jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Najczęściej jest tak że zlecamy wykonanie audytu energetycznego w pierwszej kolejności

Dlaczego najpierw audyt?


Bez audytu nie wiemy jaka będzie oszczędność energii po termomodernizacji, nie wiemy czym będziemy ocieplali nasze przegrody oraz jaki będzie koszt wszystkich robót, nie wiemy również czy nasz budynek zakwalifikuje się do danego programu.
Zlecenie opracowania audytu energetycznego budynku to pierwszy krok przy procesie zarówno samej termomodernizacji jak również z wykorzystaniem dofinansowania.

Jak posiadamy już audyt energetyczny który ocenia nasz budynek pod kątem zamierzenia modernizacyjnego w sposób zgody z wytycznymi programu wsparcia (najczęściej stosowane są minimalne progi oszczędności energii po termomodernizacji) kolejnym krokiem wykonywanym przez inwestorów to zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej


Błąd który wiele kosztuje


Zlecenie wykonania kolejnego wymaganego opracowania a w tym przypadku dokumentacji projektowo-kosztorysowej innej firmie niż ta która wykonała audyt energetyczny to błąd który stwarza im wiele problemów z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania albo powoduje nawet odrzucenie wniosku o dotację z racji niezgodności w dokumentacji.

Dlaczego tak jest


W audycie energetycznym mamy nie tylko powierzchnię danej przegrody podlegającej modernizacji ale również koszt zastosowania danego materiału poprawiającego jej parametry energetyczne.

W kosztorysie prac termomodernizacyjnych również występuje powierzchnia i cena.

Jeśli firma A wykonuje audyt energetyczny a firma B dokumentację projektowo kosztorysową na 99,9% będą te opracowania niezgodne.

Audytor może przyjąć ceny średnie rynkowe które wykorzysta w swoim opracowaniu, może również skorzystać z ofert na wykonanie danej modernizacji lokalnych firm, kosztorysant natomiast skorzysta z katalogów cen.

Audytor przyjmie powierzchnię przegrody ze względu na jej typ i budowę a kosztorysant wykona przedmiar ze względu na rodzaj prac, posłużę się tutaj przykładem:

Budynek posiada ściany zewnętrzne z cegły jednak pod oknami ściana wykonana jest z gazobetonu, audytor rozbije ściany zewnętrzne budynku na dwie czyli na ścianę z cegły oraz ścianę z gazobetonu, policzy ich powierzchnię i grubość materiału izolacyjnego (dwie karty modernizacyjne) oraz dokona wyboru optymalnej grubości izolacji.

Kosztorysant natomiast wykona przedmiar dla całej elewacji choćby dlatego że grubość i rodzaj docieplenia np. będzie jednakowy.

Kolejnym przykładem są prace dodatkowe które zostały zaprojektowane w projekcie termomodernizacyjnym a nie zostały uwzględnione w audycie energetycznym ze względu na to iż nie mają charakteru związanego z poprawą energetyczną budynku np. remont schodów zewnętrznych, remont balustrad, kominów itd. Rozbieżność w kosztach inwestycji pomiędzy audytem a kosztorysem będzie znacząca.

Myślę że te dwa przykłady w prosty sposób nasuwają odpowiedz na postawione pytanie w tytule

Projekt termomodernizacji ≠ audyt energetyczny. Czy tak być musi?


Odpowiedź : NIE

Jakie wnioski można wyciągnąć na przyszłość aby nie popełniać błędów? Najlepiej byłoby gdyby opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo kosztorysowej zlecić jednej firmie. Dlaczego?
  1. Możemy się postarać aby rozbieżności między pomiarami oraz kosztami były minimalne
  2. Zakres prac był zbliżony lub jednakowy
  3. Możliwość szybkiej reakcji na uwagi ze strony jednostki wypłacającej dofinansowanie termomodernizacji

Ważnym argumentem za zlecaniem tych opracowań jednemu podmiotowi jest to że z ewentualnymi uwagami zwracamy się do jednej strony a nie jesteśmy swego rodzaju pośrednikiem.

W przypadku kilku firm opracowujących dokumentację możemy mieć problem aby wymóc dostosowanie ich opracowań tak by stanowiły spójne przedsięwzięcie. Takim pierwszym momentem kiedy spotkamy się z problemem wynikającym z rozbieżności w posiadanych opracowaniach wykonanych przez kilku autorów jest już sam wniosek o dofinansowanie w którym musimy wpisać rodzaj planowanych robót, w przypadku ścian, stropów, okien etc. są to powierzchnia przegród, współczynniki U po modernizacji oraz koszty jednostkowe robót.


Niejednokrotnie sama nazwa przegrody ma znaczenie


Audytor określa daną przegrodę nadając jej dowolny symbol, w audycie znajdziemy również opis budowy przegrody, projektant w dokumentacji technicznej wskaże przegrodę w sposób rysunkowy (bardziej czytelny) i jak tu porównać przedmiary czy zakresy takich dokumentów? Trudna i żmudna praca.

Najgorsza sytuacja jest taka jak nasz projekt termomodernizacji posiada pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych a musimy poprawić dokumentację projektową gdyż projektant kierował się minimalnymi wymaganiami dla przegród budowlanych określonych w Warunkach Technicznych a nie w wytycznych zawartych w opracowanym audycie energetycznym, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć że po pierwsze wydłuża nam to czas na rozpoczęcie prac budowalnych oraz generuje dodatkowe koszty.

Podsumowanie

Jednolita i spójna dokumentacja zarówno inwestycji z wykorzystaniem dofinansowania jak i bez to podstawa sukcesu.

Zlecenie wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej łącznie z wykonaniem audytu energetycznego, wniosku o dofinansowanie czy dodatkowych opracowań które wymaga dany program oferujący wsparcie finansowe termomodernizacji jednemu podmiotowi to najlepsza decyzja która uchroni nas przed możliwymi konsekwencjami wynikającymi z niezgodności czy rozbieżności w opracowaniach przy skorzystaniu z kilku wykonawców.