Ostatnim etapem opracowywania dokumentacji termomodernizacji zarówno z wykorzystaniem środków z dofinansowania jak i bez to zlecenie opracowania projektowo-kosztorysowego.

Zakres projektu termomodernizacji musi wynikać z audytu energetycznego

Audyt energetyczny to pierwszy etap który umożliwia nam sprawdzenie możliwości zastosowania poszczególnych możliwości modernizacji budynku i najczęściej to on jest wyznacznikiem zakresu projektu termomodernizacji, dlatego tak ważne jest aby opracowywana dokumentacja była spójna.

Nasze projekty termomodernizacyjne najczęściej wykonywane są na podstawie opracowanych przez nas audytów energetycznych, dzięki takiemu połączeniu zarówno koszty jak i zakres prac w poszczególnych opracowaniach jest ze sobą spójny.

Przygotujemy oraz złożymy w imieniu inwestora wnioski pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych termomodernizacji zarówno budynków jedno i wielorodzinnych ale także budynków użyteczności publicznej.

Nie licz na poprawne wykonanie termomodernizacji bez projektu technicznego. Brak szczegółów dociepleniowych oraz rzutów czy przekroi technicznych zawartych w projekcie uniemożliwi wykonanie docieplenia w sposób poprawny.