Audyt energetyczny to opracowanie które w sposób kompleksowy ocenia budynek pod względem ekonomicznym i technicznym, wskazuje najszybszy czas zwrotu z danej inwestycji termomodernizacyjnej, jest to swego rodzaju ścieżka postępowania dla inwestora.

Audyt energetyczny jest również niezbędnym opracowaniem przy dofinansowaniu działań w zakresie termomodernizacji i oszczędności energii.


Sposób wykonania opracowania audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Ważnym jest również rozporządzenie zmieniające a mianowicie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności Wojewódzkie jak również krajowe programy wsparcia termomodernizacji budynków posiadają swoje wymagania dotyczące metodyki sporządzania audytów energetycznych.