EFEKT ENERGETYCZNY I EKOLOGICZNY

Efekty ekologiczne i energetyczne wskazują w łatwy sposób wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych przez zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania czy wentylacji lub przez zastosowanie np. odnawialnych źródeł energii.

Każda inwestycja modernizacji obiektów, zmiana sposobu ogrzewania czy przygotowywania ciepłej wody użytkowej powinna zaczynać się od opracowania analiz efektów ekologicznych i energetycznych a następnie powinna kończyć się na weryfikacji tych efektów.

Wykonanie owych analiz jest w większości projektów NFOŚ, WFOŚ itp. obowiązkowe.
EFEKT-TABELA