Bardzo często podczas głębokiej termomodernizacji nasza firma wykonuje audyt fotowoltaiczny, czyli analizę opłacalności wykorzystania paneli fotowoltaicznych wytwarzających prąd na potrzeby własne obiektu lub celem odsprzedaży


Audyt fotowoltaiczny ma na celu: Obliczenie i dobór optymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej w oparciu o faktyczne zużycie energii na obiekcie, · Obliczenie redukcji zanieczyszczeń powietrza (SO2, NOX, CO, CO2, pyły), · Obliczenie rocznej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną, · Obliczenie szacunkowego kosztu całkowitego wykonania instalacji, · Obliczenie powierzchni paneli fotowoltaicznych
Zadaniem audytu jest również ocena techniczna istniejącego obiektu pod kątem zamierzenia modernizacyjnego.
Podstawowe zalety instalacji fotowoltaicznych:
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,
  • ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
  • łatwa zabudowa na konstrukcji wsporczej,
  • automatyczne, nie wymagające obsługi sterowanie pracą systemu.

Warto przeczytać!!!
Szkolenie instalatorów FOTOWOLTAIKA Czytaj więcej: Przeszliśmy profesjonalne szkolenie instalatorów fotowoltaicznych!!!