AUDYT FOTOWOLTAICZNY

Bardzo często podczas głębokiej termomodernizacji nasza firma wykonuje audyt fotowoltaiczny, czyli analizę opłacalności wykorzystania paneli fotowoltaicznych wytwarzających prąd na potrzeby własne obiektu lub celem odsprzedaży


Audyt fotowoltaiczny ma na celu: Obliczenie i dobór optymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej w oparciu o faktyczne zużycie energii na obiekcie, · Obliczenie redukcji zanieczyszczeń powietrza (SO2, NOX, CO, CO2, pyły), · Obliczenie rocznej produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną, · Obliczenie szacunkowego kosztu całkowitego wykonania instalacji, · Obliczenie powierzchni paneli fotowoltaicznych
Zadaniem audytu jest również ocena techniczna istniejącego obiektu pod kątem zamierzenia modernizacyjnego.
Podstawowe zalety instalacji fotowoltaicznych:
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,
  • ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
  • łatwa zabudowa na konstrukcji wsporczej,
  • automatyczne, nie wymagające obsługi sterowanie pracą systemu.

Warto przeczytać!!!
Szkolenie instalatorów FOTOWOLTAIKA Czytaj więcej: Przeszliśmy profesjonalne szkolenie instalatorów fotowoltaicznych!!!