AUDYT OŚWIETLENIOWY

Audyt oświetleniowy zawiera inwentaryzację istaniejacego stanu systemu oświetlenia a następnie wskazuje możliwości poprawy i pognozowane efekty zmniejszenia zużycia energii zarówno pod względem technicznym i ekonomicznym.
CZYTAJ WIĘCEJ

AUDYT FOTOWOLTAICZNY

Bardzo często podczas głębokiej termomodernizacji nasza firma wykonuje audyt fotowoltaiczny, czyli analizę opłacalności wykorzystania paneli fotowoltaicznych wytwarzających prąd na potrzeby własne obiektu lub celem odsprzedaży
CZYTAJ WIĘCEJ

AUDYT ENERGETYCZNY

Audyt energetyczny to opracowanie które w sposób kompleksowy ocenia budynek pod względem ekonomicznym i technicznym, wskazuje najszybszy czas zwrotu z danej inwestycji termomodernizacyjnej, jest to swego rodzaju ścieżka postępowania dla inwestora.
CZYTAJ WIĘCEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Audyt efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ANALIZA FINANSOWA

Kolejnym ważnym i dość pracochłonnym opracowaniem które wykonuje się w przypadku projektów dofinansowujących termomodernizację w programach RPO dla poszczególnych województw oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 jest analiza finansowa.
CZYTAJ WIĘCEJ

PROJEKTY TERMOMODERNIZACJI

Ostatnim etapem opracowywania dokumentacji termomodernizacji zarówno z wykorzystaniem środków z dofinansowania jak i bez to zlecenie opracowania projektowo-kosztorysowego.
CZYTAJ WIĘCEJ

DOFINANSOWANIE

Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa dokumentację aplikacyjną do danego dofinansowania. Większość programów wsparcia to rodzaj konkursu gdzie zawartość merytoryczna wniosku jak i jego załączników ma ogromne znaczenie, dlatego ważne jest aby autor wniosku posiadał stosowne doświadczenie.
CZYTAJ WIĘCEJ

TERMOWIZJA

Jednym z najlepszych sposobów weryfikacji jakości wykonanych prac termomodernizacyjnych jest pomiar strat ciepła z użyciem kamery termowizyjnej. Wykonywana przez nas ekspertyza termowizyjna zawiera opisy błędów wykonawczych (przedstawionych między innymi za pomocą zdjęć), a także propozycje zmian mających na celu poprawę bilansu cieplnego.
CZYTAJ WIĘCEJ

EFEKT ENERGETYCZNY I EKOLOGICZNY

Efakty ekologiczne i energetyczne wskazują w łatwy sposób wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych przez zmiejszenie zużycia energii do ogrzewania czy wentylacji lub przez zastosowanie np. odnawialnych źródeł energii.
CZYTAJ WIĘCEJ

TEST SZCZELNOŚCI BUDYNKU

Test szczelności a dokładniej test szczelności budynku budynku wykonuje się urządzeniem mocowanym w drzwiach lub otworach okiennych, urządzenie to posiada wentylator który usuwa powietrze z budynku...
CZYTAJ WIĘCEJ

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Inwentaryzację wykonujemy najczęściej w przypadku planowanych remontów, przebudowy ale taka dokumentacja potrzebna będzie również do innych celów. W przypadku remontu starego domu gdy nie mamy oryginalnego projektu budowlanego inwentaryzacja jest obowiązkowa, bez niej nie będziemy w stanie zrealizować danej inwestycji.
CZYTAJ WIĘCEJ

NADZÓR BUDOWLANY

Profesjonalny nadzór budowlany to prosta droga do realizacji inestycji budowlanej. Nasi pracowanicy posiadają stosowne uprawnienia budowlane jak również ogromne doświadczenie.
CZYTAJ WIĘCEJ

BILANS CIEPLNY BUDYNKU

Opracowanie bilansu cieplnego budynku, mieszkania czy danego pomieszczenia, pomaga nam na optymalne zbilansowanie zysków cieplnych ze stratami ciepła.
CZYTAJ WIĘCEJ

OBLICZENIA MOSTKÓW CIEPLNYCH

W budownictwie energooszczędnym bardzo ważne jest zwrócenie szczególnie uwagi na mostki eliminację ewentualnych mostków cieplnych.
CZYTAJ WIĘCEJ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Program Funkcjonalno-Użytkowy nierozłącznym partnerem przy głębokiej termomodernizacji W ramach programów wspierających dofinansowanie termomodernizacji budynków w systemie Zaprojektuj i wybuduj należy wykonać PFU czyli program funkcjonalno-użytkowy
CZYTAJ WIĘCEJ

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Sprzedaż lub wynajem to obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej. W przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku lub części oraz lokalu, nabywca otrzymuje od właściciela lub zarządcy świadectwo charakterystyki energetycznej. Nabywca który nie otrzyma świadectwa, może je wykonać na koszt drugiej strony.
CZYTAJ WIĘCEJ

CERTYFIKAT PASYWNOŚCI

Certyfikat pasywności budynku to sposób na potwierdzenie jakość jego wykonania. Kryteria wg. których wykonywane są takie certyfikaty opiera się na dwóch głównych założeniach: szczelności budynku oraz wielkości energii użytkowej na ogrzewanie budynku.
CZYTAJ WIĘCEJ
 

Zapytaj o wycenę


  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagany)

  Wycena dot.

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Piotr Gola, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Goltech Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Al. Pokoju 29a/2, 31-564 Kraków, NIP: 6551833779. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail biuro@goltech.pl w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@goltech.pl