Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków to olbrzymi krok w stronę oszczędności energii.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?
Właściciel lub zarządca budynku chcąc sprzedać lub wynająć lokal lub budynek muszą przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej, dotyczy to również spółdzielczego prawa do lokalu.

Sprzedaż lub wynajem to obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej


W przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku lub części oraz lokalu, nabywca otrzymuje od właściciela lub zarządcy świadectwo charakterystyki energetycznej. Nabywca który nie otrzyma świadectwa, może je wykonać na koszt drugiej strony.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat

Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku. Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m 2 , w którym są świadczone usługi dla ludności, jest obowiązany umieścić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w tym budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku jest określana na podstawie porównania wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP niezbędnego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia z maksymalną wartością wskaźnika EP wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz porównania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród U w budynku z maksymalną wartością współczynnika wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowowznoszonego uzyskane wartości wskaźnika EP oraz współczynników przenikania ciepła przegród U nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.


W przypadku budynku podlegającego przebudowie jedynie wartości współczynników przenikania ciepła przegród U podlegających przebudowie nie powinny przekraczać wartości wynikających z przepisów techniczno-budowlanych.