Opracowanie bilansu cieplnego budynku, mieszkania czy danego pomieszczenia, pomaga nam na optymalne zbilansowanie zysków cieplnych ze stratami ciepła.


Dzięki opracowaniu bilansu można w sposób bardzo dokładny dokonać doboru grzejników, sprawdzić zapotrzebowanie mocy i energii dla danych pomieszczeń budynku, oszacować koszty energii w standardowym sezonie grzewczym jak również w sezonie rzeczywistym.

Bilanse cieplne wykonujemy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. W przypadku metody symulacyjnej (np. symulacje zmian temperatury wewnętrznej hal produkcyjnych z założeniem określonych zysków technologicznych) wykorzystujemy własne algorytmy, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, rozporządzeniami, aktami prawnymi.

Najczęściej opracowanie bilansu cieplnego wykonujemy dla eksploatowanych węzłów i kotłowni wraz z wyliczeniem zapotrzebowania mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologii dla każdego budynku

Zawartość opracowania:
 • Opis – charakterystyka stanu istniejącego systemu cieplnego;
 • Konstrukcje przegród budowlanych wraz z wyliczonym współczynnikiem przenikania ciepła U [W/(m2 x oK)] budynków objętych bilansem cieplnym;
 • Obliczenie kubatury grzewczej obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Obliczenie zapotrzebowania na moc i energię dla celów: c. o., c. w. u. wentylacji i technologii poszczególnych budynków jak i węzłów cieplnych;
 • Zapotrzebowanie na moc cieplną traconą podczas przesyłania sieciami cieplnymi;
 • Indywidualne normy należności paliwa (handlowego i obliczeniowego) na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologii dla poszczególnych budynków, kotłowni;
 • Wykaz potrzeb cieplnych zabezpieczanych przez poszczególne węzły cieplne;
 • Charakterystykę urządzeń odbierających energię cieplną;
 • Charakterystykę węzłów cieplnych, urządzeń kotłowni;
 • Wykaz poszczególnych sprawności systemów cieplnych;
 • Całkowite sprawności systemów grzewczych;
 • Obecne parametry i wskaźniki energetyczne;
 • Warto przeczytać:
  Ciekawy przypadek zakupu kotła c.o. Nadszedł dzień w którym nasz klient postanowił zakupić kocioł grzewczy do swojego budowanego domu Wraz z projektem budowlanym oraz wyliczeniami cieplnymi udał się do hurtowni instalacyjnej.