W budownictwie energooszczędnym bardzo ważne jest zwrócenie szczególnie uwagi na mostki eliminację ewentualnych mostków cieplnych.


Mostki cieplne to miejsca w których występuje, większa niż zazwyczaj przy regularnej budowie przegrody wymiana ciepła.

Mostki cieplne dzielimy na liniowe i geometryczne

Mostki liniowe inaczej zwane konstrukcyjnymi występują wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z niejednorodnością konstrukcji przegrody czy też z przerwaniem warstwy izolacji.
Mostki geometryczne natomiast występują tam gdzie powierzchnia przegrody od strony zewnętrznej jest inna niż od strony wewnętrznej. Aby skutecznie rozwiązań problem mostków cieplnych należy już na etapie projektowym zastosować odpowiednie rozwiązania. W tym celu wykorzystujemy odpowiednie symulacje detali architektonicznych w programach komputerowych które umożliwiają uzyskanie precyzyjnych wartości Ψ e .

NF15 NF40 Mostki cieplne

Wykonanie obliczeń mostków cieplnych należy do obowiązkowych dokumentów w programie NF15 NF 40 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Dopłaty do domów energooszczędnych
Stosowanie katalogów gotowych obliczonych mostków cieplnych niestety obarczone jest dużym błędem.

Metodyka obliczeń wykorzystana w programach komputerowych powinna być zgodna z normą PN-EN ISO 10211:2008 „Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe”.

Q=(∑ Ui*li+ψ)*Δθi,e

[W/m]

Q=L2D*Δθi,e

[W/m]

L2D=Q/Δθi,e

[W/m*K]

ψ=L2D-∑ Ui*li

[W/m*K]
L2D (Lie)- jest liniowym współczynnikiem sprzężenia cieplnego, otrzymanym w wyniku dwuwymiarowych obliczeń komponentu oddzielającego dwa rozpatrywane środowiska,
U i – jest współczynnikiem przenikania ciepła jednowymiarowego j – tego komponentu oddzielającego dwa rozpatrywane środowiska,
L i – jest długością, w ramach modelu dwuwymiarowego, do której ma zastosowane U j .
Q - całkowita strata ciepła detalu, łącznie z mostkiem cieplnym
Δθi,e - różnica temperatury pomiędzy środowiskiem wewnętrznym € i zewnętrznym (i)