CERTYFIKAT PASYWNOŚCI

Certyfikat pasywności budynku to sposób na potwierdzenie jakość jego wykonania. Kryteria wg. których wykonywane są takie certyfikaty opiera się na dwóch głównych założeniach: szczelności budynku oraz wielkości energii użytkowej na ogrzewanie budynku.

Aby możliwe było osiągnięcie głównych kryteriów budynku pasywnego konieczne jest jego optymalne zaprojektowanie, to już na tym etapie ważą się losy czy nasz budynek otrzyma certyfikat pasywności czy też nie.

Przyznawanie certyfikatu pasywności opiera się na spełnieniu dwóch najważniejszych kryteriów:

  1. Osiągnięcie rocznego wskaźnika energii użytkowej poniżej wartości Euco < 15kWh/rok
  2. Osiągnięcie wyniku testu szczelności budynku poniżej wartości n50 < 0,6/l

Certyfikat pasywności wydaje się w większości przypadków dla budynków nowo-budowanych gdzie na etapie projektowym jesteśmy w stanie tak zaplanować nasz budynek aby spełniał wytyczne budynku pasywnego. Wydanie certyfikatu pasywności dla budynków istniejących jest również możliwe jednak muszą one zostać poddane modernizacji pod okiem doświadczonego audytora.

Budynki poddawane certyfikacji to najczęściej budynki mieszkalne jednorodzinne co związane jest z różnego rodzaju programami wsparcia dla tego typu budownictwa np. Budowa domów pasywnych NF15, Ekoprzedsiębiorstwa typ C itp. Certyfikaty wydaje się również dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz  użyteczności publicznej takich jak hale sportowe, budynki szkolne, przedszkolne itp.

Główne kryteria

Przyznawanie certyfikatu pasywności opiera się na spełnieniu dwóch najważniejszych kryteriów:

  1. Osiągnięcie rocznego wskaźnika energii użytkowej poniżej wartości Euco < 15kWh/rok
  2. Osiągnięcie wyniku testu szczelności budynku poniżej wartości n50 < 0,6/l

Kryteria szczegółowe

Wartości graniczne współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych

– ściany zewnętrzne I, II i III strefa klimatyczna ≤ 0,10
IV i V strefa klimatyczna ≤ 0,08
– dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami I, II i III strefa klimatyczna ≤ 0,10
IV i V strefa klimatyczna ≤ 0,08
– stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie I, II i III strefa klimatyczna ≤ 0,12
IV i V strefa klimatyczna ≤ 0,10
– okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne I, II i III strefa klimatyczna ≤ 0,80
IV i V strefa klimatyczna ≤ 0,70

– drzwi zewnętrzne, garażowe

 

I, II i III strefa klimatyczna ≤ 0,80
IV i V strefa klimatyczna ≤ 0,70

Wartości graniczne liniowych mostków cieplnych < 0,1 W/mK

Minimalne sprawności układu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:

Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła, % I, II i III strefa klimatyczna ≥ 90 ≥ 85
IV i V strefa klimatyczna

≥ 93 lub  ≥ 90+

GWC

≥ 85
Minimalna wartość łączna sprawności przesyłu, akumulacji, regulacji i wykorzystania instalacji grzewczej, % ≥ 92 ≥ 90

wybrane wytyczne na podstawie NFOŚiGW NF15

Procedura certyfikacji

Procedura certyfikacji składa się z następujących czynności:

  1. Analiza dokumentacji projektowej budynku
  2. Wykonanie obliczeń sprawdzających
  3. Wykonanie testy szczelności budynku w stanie zamkniętym (okna, drzwi, tynki, docieplenie) tzw. pre-test
  4. Wykonanie właściwego testu szczelności w stanie wykończonym budynku
  5. Wystawienie certyfikatu pasywności

Zajmujemy się wydawaniem certyfikatów potwierdzających pasywność budynków. Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami jakie są stawiane takim budynkom oraz do bezpośredniego kontaktu z naszymi audytorami.