Dopłaty do domów energooszczędnych i pasywnych NF40/NF15


Aktualizacja:

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie NFOŚiGW "Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” zostaje zakończony. "

Poniższy tekst ma charakter archiwalny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest autorem programu dopłat do budowy domów energooszczędnych oraz pasywnych jak również do budowy mieszkań

Link do programu https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/
Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania dla domów jednorodzinnych:

standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 *rok) – dotacja 30 000 zł brutto
standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 *rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

Wysokość dofinansowania dla mieszkań:

standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 *rok) – dotacja 11 000 zł brutto
standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 *rok) – dotacja 16 000 zł brutto;

Aby otrzymać dofinansowanie należy zweryfikować projekt budowlany lub/oraz wykonany budynek, w tym celu należy zwrócić się do uprawnionego weryfikatora. Posiadamy stosowne uprawnienia do przeprowadzenia weryfikacji potwierdzone stosownym certyfikatem.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poradami odnośnie uzyskania dotacji NF15 NF 40

jak pelnic wymagania techniczne nf15 nf40 porady