Projekt termomodernizacji Wizualizacja ArCADIA10
16 czerwca 2016
Regionalny Program Operacyjny Małopolska
16 czerwca 2016
Jak otrzymać dotację na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego ?
Witam

Dziś odpowiem na pytanie które powtarza się wielokrotnie a mianowicie:

„Jak otrzymać dotację na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego ?”

Na wstępie kilka założeń:
Po pierwsze nie będziemy się zagłębiać w szczegóły formalne programu wsparcia, pod materiałem znajdą Państwo odnośnik do strony jednostki finansującej na której można znaleźć m.in. regulamin programu, a ja postaram się w następnych materiałach omówić szczegółowo program dopłat do domów energooszczędnych i pasywnych NFOŚiGW

Dofinansowanie do domów energooszczędnych lub pasywnych

Najlepsza sytuacja jest wówczas jeśli jeszcze nie zaczęliśmy robót budowlanych (dodam tylko że NIE jest to element dyskwalifikujący ale znacząco ułatwia całą procedurę) Jeśli dopiero szukamy projektu naszego przyszłego domu majlepiej wybierać projekty które często znajdują się w kategorii domów pasywnych czy energooszczędnych, często biura projektowe oznaczają swoje projekty odpowiednim znakiem NF15 lub NF40 (choć to nie oznacza iż zakupiony projekt będzie oceniony przez weryfikatora pozytywnie)

Jeśli już kupiliśmy projekt możemy 1. Poddać go ocenie przez weryfikatora znajdującego się na liście 2. Dostosować projekt do wymogów programu i danej klasy NF15 lub NF40

W przypadku punktu 1 na 99% weryfikacja niestety będzie negatywna. Gotowy projekt niestety często zawiera braki w dokumentacji obliczeń ciepłych, zdarzają się sytuację niepoprawnych obliczeń które dyskwalifikują nasz projekt, często przekroczone są graniczne wartości ocenianych elementów budynku a czasem nasz projekt zmieniamy tak aby przyszły dom był dla nas komfortowy

Najlepiej byłoby od razu skierować nasz projekt do osoby która dostosuje go pod względem wymogów programu i wcale nie mam na myśli tylko architekta a bardziej osobę która posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w analizach cieplnych budynków.

Dostosowanie projektu do potrzeb programu :


W naszej firmie wykonujemy dostosowanie projektu taka by spełniał on wszystkie wytyczne. Analizujemy projekt budowlany pod względem energetycznym, ustalamy jakie parametry należy poprawić, konsultujemy zmiany z inwestorem ponieważ wiążą się one z konkretnymi kosztami które trzeba będzie ponieść na etapie wykonawczym, jeśli w fazie konsultacji dojdziemy do porozumienia uzyskując tym samym spełnienie wytycznych technicznych programu dopłat do domów energooszczędnych i pasywnych możemy nasz projekt przedstawić do oceny weryfikatorowi.
Jeśli wybierzemy ten krok postępowania i naszą dokumentację opracuje osoba która po pierwsze dokładnie zna wytyczne programu a po drugie poprawnie wykona wszystkie obliczenia energetyczne możemy mieć pewność iż weryfikacja przebiegnie pozytywnie.