Audyty powykonawcze EX POST

Fotowoltaika Szkolenie
16 kwietnia 2018
Pożyczki na efektywność energetyczną
7 czerwca 2018
Audyty powykonawcze EX POST

Poprawność wykonania prac

Sprawdzenie poprawności wykonania prac termomodernizacyjnych to konieczny warunek przy dofinansowaniach procesu termomodernizacji obiektów z programów współfinansowanych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych.
Weryfikacja jakości wykonania prac to zespół badań mających potwierdzić poprawie wykonany zarówno montaż poszczególnych materiałów dociepleniowych/przegród budowlanych jak również polega na sprawdzeniu użytych w procesie budowlanym właściwych materiałów. Podczas weryfikacji wykonujemy nie tylko badanie termowizyjne czy test szczelności budynku ale również audyt powykonawczy zwany audytem ex post.
test szczelności budynku film

Test szczelności budynku...o co chodzi?

Audyt ex post

Audyt powykonawczy według definicji oznacza: dokument sporządzony przez audytora energetycznego, w którym dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej. Audyt powykonawczy musi być dokumentem sporządzonym przez audytora energetycznego, w którym dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej
badanie-termowizyjne-001

Badanie termowizyjne w praktyce - zobacz film

Analiza powinna uwzględniać porównanie parametrów zużycia energii budynków przed realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznie wykonanej modernizacji, w tym badań termowizyjnych. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodologią wykorzystywaną do opracowania audytów energetycznych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii ( Dz. U. z 2012 nr 962). Jeśli chcą Państwo wykonać audyt ex post lub inne badania celem weryfikacji robót budowlanych zapraszamy do kontaktu.

Obowiązkowe audyty powykonawcze uwzględniające termowizję, test szczelności budynku oraz audyt ex post to prosty sposób na potwierdzenie jakości wykonanych prac, szczególnie wymagane przy dofinansowaniu ze środków UE, nie zwlekaj wykonać obowiązkowo auty powykonawczy po termomodernizacji obiektu!!!