Pożyczki na efektywność energetyczną

Audyty powykonawcze EX POST
23 kwietnia 2018
Program “Czyste powietrze”
8 czerwca 2018
Pożyczki na efektywność energetyczną

Kolejny program wsparcia efektywności energetycznej w Małopolsce!!!

Pożyczki na efektywność energetyczną

Celem programu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Beneficjenci

Beneficjenci Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółdzielnie

2) wspólnoty mieszkaniowe,

3) Towarzystw Budownictwa Społecznego,

4) jednostek samorządu terytorialnego i podległe im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż:

0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,
0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,
0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie 60% lub więcej.
Powyższe oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.

Fundusze na nowe programy pożyczkowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. link

Warunkiem udzielenia wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante (pozyskanie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii, określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych).

Po zakończeniu inwestycji, do potwierdzenia kwalifikowalności pożyczki niezbędne będzie potwierdzenie przez odbiorcę poprzez złożenie:

audytu energetycznego ex-post (potwierdzającego osiągniecie celu efektywności energetycznej określonego w audycie ex-ante) lub potwierdzenia projektanta o zgodności projektu budowalnego z pozytywnie zweryfikowanym audytem energetycznym ex-ante i potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodności z projektem budowlanym.

Program obsługiwany przez MARR S.A. w Krakowie materiały źródłowe link

Skontaktuj się już dziś z naszymi audytorami którzy wykonają audyt energetyczny oraz przygotują wniosek o dofinansowanie.