Program Czyste Powietrze warunki w 2019r.

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa 2019
2 lutego 2019
Program Energia Plus
19 lutego 2019
Program Czyste Powietrze warunki w 2019r.

Rządowy program “Czyste Powietrze” zmiany w 2019 roku!!!

Program Czyste Powietrze 2019 WZNOWIONY NABÓR!!!

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska od 21 stycznia 2019r. wznowiły nabór wniosków o dofinansowanie, przerwa w możliwości składania wniosków wynikała z potrzeby dostosowania systemu informatycznego do zmian w prawie.

Powód wstrzymania przyjmowania wniosków w Programie Czyste Powietrze

Przerwa w naborze wniosków Czyste Powietrze miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna.

Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Środowiska

Realizacja Programu Czyste Powietrze w 2018r.

Do końca 2018 roku złożono 25 tys. 633 trzy wnioski, w ramach dotacji 403 mln zł, a w ramach pożyczek to około 140 mln zł.

Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami.

Wnioski o wsparcie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na lokalizację inwestycji. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Do końca grudnia 2018 r. w sumie w całym kraju wpłynęło ponad 25 tys. wniosków i jest ponad 100 tys. założonych kont na portalu beneficjenta. Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku, gdzie wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków i na Mazowszu, gdzie odnotowano ponad 2,3 tys. wniosków. Obecnie podlegają one weryfikacji przez WFOŚiGW oraz trwa podpisywane umów z beneficjentami. Do tej pory podpisano ich ponad 100 na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania.

Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio – ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. wniosków. Do tej pory, czyli do 17 stycznia 2019 r., podpisano przeszło 100 umów na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania

Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda

Czy trzeba wykonywać audyt energetyczny w Programie Czyste Powietrze?

Opracowanie audytu energetycznego lub oceny energetycznej do wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze jest nieobowiązkowe.

We wniosku o dofinansowanie w 2019r. dalej możemy wybrać to czy posiadamy takie opracowanie czy nie.

W Regulaminie Naboru Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  Rozdział IV Ocena wniosku o dofinansowanie czytamy

“Ocena zakresu rzeczowego przedsięwzięcia dokonywana jest poprzez weryfikację dokumentu m.in. audyt, uproszczonej analizy energetycznej zawartej we wniosku o dofinansowanie część B.2.”

Aby wyeliminować błędy związane z samodzielnym wypełnianiem wniosków w części techniczno-ekonomicznej zapraszamy do współpracy z naszymi ekspertami którzy przygotują opracowanie Audytu Energetycznego do programu Czyste Powietrze.

Opracowany audyt energetyczny może służyć nam również w innych tego typu programach, np. Programem Termomodernizacji domów jednorodzinnych dla Miasta Krakowa o którym więcej piszemy tutaj.

program czyste powietrze

Termowizja

Dlaczego warto wykonać badanie termowizyjne?

Podczas wykonywania inwentaryzacji do celów opracowania audytu energetycznego dla domu jednorodzinnego możemy zobrazować również pod względem jakościowym stan osłony zewnętrznej budynku wykorzystując w tym celu badanie kamerą termowizyjną.

Opłata za audyt energetyczny do kwoty 1000 zł jest kosztem kwalifikowanym w Programie Czyste Powietrze oraz w przypadku ulgi termomodernizacyjnej.

Pierwszą czynnością którą należy wykonać w programie Czyste Powietrze to zlecenie wykonania audytu energetycznego. Opracowanie audyyu energetycznego w Programie Czyste Powietrze określa optymalny zakres prac termomodernizacyjnych, a także gwarantuje uzyskanie dofinansowania  na maksymalnym poziomie uwzględniając efektywność energetyczna po wykonaniu prac modernizacyjnych.