Notice: Constant WP_MAX_MEMORY_LIMIT already defined in /home/users/goltech/public_html/goltechpl/wp-config.php on line 94
Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Miasta Krakowa

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa 2019

Wykonanie audytów ex-post z niezbędnymi badaniami
8 stycznia 2019
Program Czyste Powietrze warunki w 2019r.
4 lutego 2019
Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa 2019

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa 2019

Podstawowym parametrem „wejścia” do programu to dochód gospodarstwa domowego który nie możne przekroczyć 250 proc. kryterium dochodowego, co w praktyce przekłada się odpowiednio 1320 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1752,50 zł netto na miesiąc w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Podania o wydanie informacji o wysokości dochodu należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

[/vc_column_text]

termomodernizacja domów jednorodzinnych w Krakowie

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Dedykowany Program Dofinansowania Termomodernizacji dla Miasta Krakowa którego pilotaż odbył się jeszcze w 2018r. właśnie się rozpoczął!!!

Od 1 lutego do 29 marca można składać wnioski w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie.

W 2018r. również można było otrzymać dotację na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

W zeszłym roku dotacji udzielono dla 23 budynków na łączną kwotę 978,5 tys. zł. Ostatecznie termomodernizacja została zrealizowana w 22 budynkach.

Kto jest Beneficjentem programu dofinansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Beneficjentami Programu są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, których dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769,1985).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Na jakie zadania otrzymam dofinansowanie 

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań z zakresu
termomodernizacji budynków jednorodzinnych, obejmujących docieplenie:

 • ścian zewnętrznych,
 • dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją,
 • stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie oraz
 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.

Jaka jest wysokość dotacji w programie termomodernizacji domów jednorodzinnych

Maksymalny koszt jednostkowy dotacji nie może przekroczyć 150 zł/m2 dla kosztów docieplenia:

 • ścian zewnętrznych;
 • dachu/stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją;
 • podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą.

Maksymalny koszt jednostkowy dotacji nie może przekroczyć 400 zł/m2 dla kosztów wymiany okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej wyrażonych w m2 pow. stolarki.
Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

Ile pieniędzy jest w puli w programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 przypadająca na realizację
Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa wynosi 3 000 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa odpowiedniej uchwały.[/vc_column_text][vc_column_text]

Zapoznaj się z alternatywnym programem rządowym „Czyste Powietrze” o którym piszemy tutaj

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Wymagane jest opracowanie audytu energetycznego lub oceny energetycznej!!!” color=”pink” css_animation=”appear”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Termomodernizacja budynku musi wynikać z opracowania zawartego w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej opisującej stan istniejący termomodernizowanego budynku, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Wymagane jest osiągnięcie efektu ekologicznego” color=”pink” css_animation=”appear”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w budynku o minimum 25% w wyniku realizacji
zaleceń wskazanych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej bez uwzględnienia sprawności
systemu grzewczego
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”LUB” style=”classic” color=”sky” align=”center” css_animation=”appear” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

W przypadku budynków zabytkowych istnieje możliwość odstąpienia od osiągnięcia wskaźnika EPH+W na poziomie nie większym niż 150 kWh/(m2x rok) i wykonanie jedynie prac termomodernizacyjnych określonych w ocenie energetycznej.

W przypadku budynków w których w stanie przed termomodernizacją wartość wskaźnika EPH+W nie była większa niż 150 kWh/(m2 x rok) na podstawie oceny energetycznej, wymagane jest osiągnięcie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze o minimum 25%, bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner]

termomodernizacja Kraków 2019

Jak widać Kraków przygotował „swoją” wersję programu Czyste Powietrze. Zarówno program „krakowski” jak i Czyste Powietrze mają swoje plusy i minusy, należy indywidualnie skalkulować swoje możliwości w obu programach tak aby wybrać ten najlepszy.
[vc_column_text]Po szczegółowe informacje można kontaktować się z Wydziałem ds. Jakości Powietrza pod numerem infolinii 12 616 88 48 lub osobiście w Punktach Informacyjno–Doradczych Urzędu Miasta Krakowa:

 • al. Powstania Warszawskiego 10 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 18.00;
 • os. Zgody 2 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.30;
 • ul. Wielicka 28a – od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.30.

[/vc_column_text][vc_column_text]

AKTUALIZACJA 

czerwiec 2019

Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa zwiększył limit środków finansowych na Program termomodernizacji budynków Jednorodzinnych dla Miasta Krakowa z 3 mln do 8 mln złotych.

Ogłoszenie o zwiększeniu środków można znaleźć tutaj

Szacunkowo zwiększona ilość środków pozwoli na termomodernizację ok 100 budynków jednorodzinnych, nie zwlekaj wykonaj audyt energetyczny już dziś, dodatkowo nasi specjaliści przygotują dokumenty do programu.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]Przydatne linki:

Materiały: Miasto Kraków, Instytucje, Organizacje

 1. Komunikat Krakow.pl
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków
 3. Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych BIP Kraków
 4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]