Program “Czyste powietrze”

Pożyczki na efektywność energetyczną
7 czerwca 2018
Wykonanie audytów ex-post z niezbędnymi badaniami
8 stycznia 2019
Program “Czyste powietrze”

Rządowy program “Czyste Powietrze” nabiera rozpędu!!!

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na realizację programu związanego z ochroną powietrza, w tym termomodernizację, rząd wyda 130 mld zł.

Szacunki pokazują iż Program “Czyste powietrze”  w okresie 10-12 lat może skorzystać 3-4 mln domów jednorodzinnych.

Głównym celem rządowego programu “Czyste powietrze” jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym jednorodzinnym. Walka ze smogiem, zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w energetycznej konsumpcji to prognozowane korzyści płynące z programu.Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z modernizacją instalacji wytwarzających energię przyczyni się do podniesienia komfortu energetycznego ich mieszkańców.

Opłata za audyt energetyczny do kwoty 1000 zł jest kosztem kwalifikowanym w Programie Czyste Powietrze.

Beneficjenci

Program skierowany będzie dla osób fizycznych

Ze wstępnych założeń rządowa pomoc ma być przyznawana w formie dotacji dla najuboższych oraz ulg podatkowych.

Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała, że dla osób które skorzystają z programu “czyste powietrze” będzie można uwzględnić preferencję podatkową.

Z zapowiedzi ministra środowiska dowiedzieliśmy się dziś iż rządowy program “czyste powietrze” będzie miał niejako dwa główne zakresy działań.

 1. modernizacja instalacji w zakresie wymiany kotła opalanego węglem na pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na biomasę czy przyłącze do sieci cieplnej
 2. termomodernizacja budynku

Obowiązkowy audyt energetyczny

program czyste powietrzeZ dzisiejszej konferencji dowiedzieliśmy się również iż aby potwierdzić efekty wykonanych prac termomodernizacyjnych w budynkach będzie wykonanie audytu energetycznego. Jak może wyglądać takie opracowanie i na czym polega zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można przeczytać pod linkiem.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Jak wyglądają audyty energetyczne ex-post w programach RPO dowiesz się tu “czym jest audyt energetyczny ex-post”

Realizacja Programu Czyste Powietrze przewidziana jest na lata 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 roku.

Informacje na temat audytów energetycznych domów jednorodzinnych w Programie Czyste Powietrzemożna uzyskać dzwoniąc do nas pod numer:

tel.: 535 334 337 

DEDYKOWANY PROGRAM DLA MIASTA KRAKOWA

Dedykowany Program Dofinansowania Termomodernizacji dla Miasta Krakowa którego pilotaż odbył się jeszcze w 2018r. właśnie się rozpoczął!!!

Od 1 lutego do 29 marca można składać wnioski w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie.

CZYTAJ WIĘCEJ

DEDYKOWANY PROGRAM DLA MIASTA KRAKOWA

Przydatne linki:

Materiały: Ministerstwa, Instytucje, Organizacje
 1. http://www.me.gov.pl/Energetyka/Czas+na+oszczedzanie+energii
 2. http://www.me.gov.pl/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne
 3. https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/
 4. http://www.ure.gov.pl/pl/poradnik-odbiorcy/zbior-praw-konsumenta
 5. http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/sprawozdania/2916,Sprawozdania.html
 6. http://www.ure.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-urzedu-regula
 7. https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Ulotka__Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf
 8. https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Informator_Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_
Materiały: Ustawy, Rozporządzenia, przepisy krajowe
 1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
 2. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
 6. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Czekamy  z niecierpliwością na zapowiadany cykl szkoleń dla mieszkańców i osób zainteresowanych programem “czyste powietrze”.