WFOŚiGW

RPO Małopolska – Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM
29 czerwca 2016
Program RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych
9 lipca 2016
WFOŚiGW

WFOŚiGW = Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Redukcja niskiej emisji

Ochrona powietrza. Odnawialne źródła energii

Wykonujemy kompleksową dokumentację na potrzeby przedsięwzięć termomodernizacyjnych z WFOŚiGW w Krakowie.

Dokumentacja niezbędna do opracowania przy ubieganiu się o wsparcie finansowe:

w przypadku termomodernizacji:

  • Dane dotyczące efektywności termomodernizacji obiektu (wyliczenia oporu cieplnego oraz zapotrzebowania na ciepło grzewcze, czyli charakterystykę cieplną obiektu lub audyt).
  • Plan elewacji oraz rzuty stropów.

 

w przypadku odnawialnych źródeł energii (dotyczy ogniw fotowoltaicznych):

  • Projekt koncepcyjny wraz z warunkami przyłączeniowymi systemu do sieci elektroenergetycznej.

 

w przypadku odnawialnych źródeł energii (dotyczy kolektorów słonecznych):

  • Bilans zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową

 

Wykonamy KIZ czyli Karty Informacyjne Zadania oraz przygotujemy Wniosek.

Obowiązkowa termowizja

Od niedawna wymagane jest przeprowadzenie termowizji celem weryfikacji jakości wykonania prac dociepleniowych. Takie opracowanie również zostanie przez nas wykonane.

Każda zmiana i odstępstwo wykonania robót dociepleniowych od zakresu w audycie energetycznym wiąże się z potwierdzeniem iż efekt energetyczny nie będzie niższy niż zakładany

Dodatkowa informacja:

Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z modernizacją kotłowni, dla których moc budowanych urządzeń wynosi minimum 40 kW.

Fundusz udziela pomocy finansowej również na źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach, jeżeli pochodzą one z odnawialnych źródeł energii. W przypadku kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych montowanych samodzielnie (bez kotłowni) minimalna moc to10 kW, dla pomp ciepła – minimum 40kW

Więcej szczegółów:

http://www.wfos.krakow.pl/srodki-krajowe/dziedziny-finansowania