Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie
3 listopada 2016
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej III KONKURS
29 stycznia 2018
Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Aktualizacja:

15 czerwca 2018 – szkolenie z zakresu działania 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa, link do zgłoszenia udziału w szkoleniu

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-w-krakowie-dla-wnioskodawcow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-poddzialanie-4-2-eko-przedsiebiorstwa

Nasi eksperci znajdują się na liście Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, tylko audytorzy znajdujący się w tym wykazie mogą mogą opracowywać audyty energetyczne które będą załącznikiem do wniosku w Działaniu 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa. Link do rejestru https://rejestrcheb.miir.gov.pl/

Przedsiębiorco nie zwlekaj!!!

Już niebawem ruszy nabór do programu 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

 Jest to forma dofinansowania przeznaczona dla przedsiębiorstw które chcą zmodernizować swój zakład produkcyjny.

Głównymi elementami poprawy efektywności energetycznej będą nie tylko działania z zakresu termomodernizacji budynków ale również modernizację technologii czy linii produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem OZE oraz kogeneracji. W scenariusz programu wpisują się np. przedsiębiorstwa związane z obróbką jak i produkcją drewna których w województwie małopolskim jest bardzo dużo.

Warunki programu:

 • Wsparcie będzie skierowane do mikro, małych i średnich firm z Małopolski.Jakie typy projektów będą objęte wsparciem??Działanie 4.2 pozwala uzyskać dotacje na cztery zasadnicze typy projektów:A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków;

  B. Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

  C. Kompleksowy projekt obejmujący:

  (a) modernizację energetyczną budynków oraz (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

  D. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

  Teraz pokrótce zostaną scharakteryzowane poszczególne typy projektów:

  Typ A

  Głęboka modernizacja energetyczna wymaga wykonania na samym początku audytów energetycznych, które uzasadnią przyszłe oszczędności.

  Sama modernizacja będzie obejmować możliwie szeroki zakres prac m. in.:

  • ocieplenie budynku (wymiana drzwi zewnętrznych, okien oraz oświetlenia na energooszczędne);
  • wdrożenie automatyki pogodowej, systemów zarządzania budynkiem;
  • przebudowa systemów grzewczych;
  • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, że do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie tylko wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

  Przy wymianie/likwidacji źródła ciepła nowe musi wykorzystywać biomasę lub paliwa gazowe.

  Preferowane będą projekty, które zwiększają efektywność energetyczną powyżej 60%, a projekty z zakresu modernizacji energetycznej, które zwiększają efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

  Typ B

  Są to projekty zmierzające do wzrostu wytwarzania  energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych w wyniku realizacji  inwestycji w zakresie budowy czy modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

  Typ C

  Łączy w sobie Typ A i Typ B.

  Typ D

  To projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym, które szerzą wiedzę na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego typu rozwiązań w obszarze  budownictwie, przy jednoczesnym promowaniu ich wykorzystania w aspekcie ochrony klimatu.

 • Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

 

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt energetyczny który swoim zakresem w szczególności dotyka kwestii związanych z problematyką danej firmy/przedsiębiorstwa. 

Nasza firma wykonuje pełną dokumentację aplikacyjną łącznie z wnioskiem i audytem energetycznym przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się ile kosztuje opracowanie audytu energetycznego do programu Eko-Przedsiębiorstwa napisz do nas, po zapoznaniu się z zakresem prac będziemy w stanie podać cenę opracowania audytu energetycznego.

Przydatne linki:

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-04-02-00-IP-01-12-020-18/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20Regulaminu%20konkursu/Regulamin_konkursu_4.2.pdf

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-04-02-00-IP-01-12-020-18/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20Regulaminu%20konkursu/Zal_nr_02_do_Regulaminu_konkursu_Instrukcja_wypeniania_wniosku_wraz_ze_Wzorem_wniosku_o_dofinansowanie.pdf

Zapraszamy do kontaktu.