Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej III KONKURS

Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
20 stycznia 2018
Fotowoltaika Szkolenie
16 kwietnia 2018
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej III KONKURS

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla

Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30.03.2018 roku.

 Jest to forma dofinansowania przeznaczona dla przedsiębiorstw które chcą zmodernizować swój zakład produkcyjny.

W szczególności, następujące rodzaje inwestycji mogą zostać objęte dofinansowaniem:

  1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków;
  3. budowa/przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
  4. zastosowanie technologii odzysku energii.

 

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa który swoim zakresem w szczególności dotyka kwestii związanych z problematyką danej firmy/przedsiębiorstwa. 

Forma wsparcia:
Pomoc zwrotna (wraz z możliwą uzyskania premii inwestycyjnej od 5-15% w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej).

Pomoc zwrotna (P):

  • maksymalny intesywność dofinansowania: 75%
  • okres finansowania: do 15 lat;
  • oprocentowanie: 0,00%;
  • karencja: do 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji inwestycji).