RPO Małopolska

Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym
29 czerwca 2016
RPO Małopolska Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
29 czerwca 2016
RPO Małopolska

4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W RPO małopolskim mamy bardzo ciekawe programy wspierające termomodernizację budynków użyteczności publicznej jak również budynków np. wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych
4 Oś Priorytetowa REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Program skierowany jest na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności chodzi o wzrost produkcji energii Wsparciem objęte są szczególności inwestycje w budowę/przebudowę: instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, 78 fotowoltaika), jednostek wykorzystujących energię geotermalną, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, instalacji wykorzysujących biomasę, instalacji wykorzystujących biogaz.

Jak czytamy w regulaminie

„Głównym celem interwencji jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów energii poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Promowane będzie przede wszystkim wykorzystanie małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona).”