Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z problematyką efektywności energetycznej w budownictwie.

  • Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi „Newsletter” Goltech Usługi Inżynierskie Piotr Gola pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: “Instrukcje dla subskrybentów Newsletter” oraz „Polityka prywatności”.
  • Administratorem danych jest Piotr Gola, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Goltech Usługi Inżynierskie Piotr Gola”, Al. Pokoju 29a/2, 31-564 Kraków, NIP: 6551833779. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail biuro@goltech.pl. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Goltech wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

[newsletter]