A dlaczego nie GWC?
25 czerwca 2016
Jak obliczyć całkowity współczynnik U dla okna
25 czerwca 2016
Dlaczego lambda XPS różni się w zależności od grubości?
Podawany jest w W/mK. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepszą możemy uzyskać izolacyjność cieplną. W każdym przypadku dla materiałów termoizolacyjnych wartość tego współczynnika jest stała, niezależna od grubości warstwy izolacji za wyjątkiem materiału jakim jest styropian ekstrudowany potocznie nazywany styrodurem XPS który sosowany jest najczęściej w przypadku dociepleń poniżej gruntu ze względu na swoje charakterystyczne parametry niskiej nasiąkliwości.

Poniżej prezentujemy zestawienie materiałów izolacyjnych XPS oraz wartości lambda w zależności od grubości materiału izolacyjnego
[embeddoc url="https://www.goltech.pl/wp-content/uploads/2016/06/porównanie-xps_lambdy-1.xlsx" download="all" viewer="microsoft"]

Współczynnik przewodności cieplnej λ jest podstawowym parametrem określającym termoizolacyjność materiałów budowlanych i izolacyjnych.